• รถยนต์ทั่วไป กับ รถยนต์ไฟฟ้า ต่างกันยังไง ?

    ในปัจจุบันรถรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถยนต์ใช้น้ำมัน และ รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง 2 ประเภทนี้มีลักษณะตามใช้งานที่แตกต่างกัน <www.ermineart.com> ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นรถยนต์ใช้น้ำมัน จะ เป็นรถประเภทที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ หรือ น้ำมันดีเซล เป็นหลัก หากเครื่องยนต์มีปัญหาจะมีศูนย์บริการหรืออู่รองรับการซ่อมจำนวนมาก แต่ถ้าหากเป็นรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนผ่านมอเตอร์ แต่รถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง หากเครื่องยนต์ภายในเสียหายจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจเช็ก แต่อู่ซ่อมรถทั่วไปจะมีไม่มากนัก เห็นไหมว่ารถยนต์ 2 ประเภทนี้จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน แล้วแต่คนชอบค่ะ

subscribe via RSS